Gratis advies? Bel direct 0318-700643 of 070-2210149
Wij zijn werkzaam in heel Nederland en verlenen u gratis advies
mm
29-05

2017

Blok ziet geen problemen bij afhandeling letselschade

Minister Blok heeft geen aanwijzingen dat de afhandeling van letselschade door verzekeraars traag of onjuist zou verlopen. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de SP.

Blok: “Als de afwikkeling van letselschadeclaims wordt getraineerd, is dit in strijd met de gedragscode en meer in het algemeen met het ethische uitgangspunt dat menselijk moet worden omgegaan met slachtoffers. Uit het jaarverslag van de Letselschaderaad over 2016 blijkt dat het algehele beeld is dat de partijen in de geest van de gedragscode werken: slachtoffers worden tijdig worden geïnformeerd, en persoonlijk en respectvol bejegend. Daarnaast blijkt uit een diepteanalyse over de naleving van de gedragscode (november 2016) dat 91 procent van de schades binnen twee jaar wordt afgewikkeld. Een onafhankelijk instituut verricht deze analyse sinds 2010 in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en het Personenschade Instituut van Verzekeraars.

“Uit dit onderzoek blijkt ook dat discussies over aansprakelijkheid in 5 procent van de gevallen de reden is voor een langere afwikkeling dan twee jaar. Dat de afronding in andere gevallen lang duurt, heeft veelal te maken met het bepalen van de omvang van de schade. Het gaat dan om moeilijk vast te stellen schades, bijvoorbeeld schade bij jonge kinderen of hersenletsel. In die gevallen kan het beter zijn voor het slachtoffer om de zaak niet snel af te ronden, omdat de schade uiteindelijk anders blijkt te zijn.”

Sociale controle

Volgens Blok is naleving van de gedragscode op een aantal manieren gewaarborgd. “Ten slotte is er ook sprake van een sterke sociale controle en een inbedding van de gedragscode in de cultuur van de letselschadepraktijk. Als slachtoffers of belangenbehartigers de Letselschaderaad informeren over een schadeaf-wikkeling die niet goed verloopt, neemt de raad contact op met de betreffende verzekeraar. Van de raad begrijp ik dat dit er veelal toe leidt dat de afwikkeling wordt vlot getrokken.”

(Bron: vvponline.nl)

Deel dit :