Gratis advies? Bel direct 0318-700643 of 070-2210149
Wij zijn werkzaam in heel Nederland en verlenen u gratis advies

Letselschade Smartengeld

Bij Van der Toorn Personenschade kunnen wij u bijna altijd GRATIS helpen bij het berekenen van uw smartengeld. Bel of mail en u krijgt van tevoren een kostengarantie.

Het berekenen van smartengeld, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd, valt in de dagelijkse praktijk lang niet altijd mee. Vergoeding van immateriele schade wordt in de volksmond ook wel smartengeld genoemd. Het berekenen van deze vergoeding vraagt specialistische kennis.

Hieronder vindt u zomaar wat voorbeelden van smartengeldvergoedingen. Het laagste in de Smartengeldgids 2012 genoemde smartengeld na ongeval bedraagt €.210,00. Het hoogste €.178,336 (geïndexeerd) en wel voor een 25-jarige pas afgestudeerde tandarts met ernstig letsel. Vooorbeelden:

>>>  immateriele schadevergoeding  €.7.500,00 na amputatie rechter pink

>>>  Smartengeldgids | aanvullingen 2010 | smartengeld berekenen bij whiplash

>>>  hoogte smartengeld €.100.000,– na hersenletsel door schuld werkgever

>>>  smartengeld van €.1.000,– à €.2.000,– na medische fout

>>>  Smartengeldgids | aanvullingen 2011| smartengeldberekenen bij whiplah

 

Wanneer u als gevolg van een ongeluk lichamelijk letsel heeft opgelopen, dan heeft u volgens de Wet altijd recht op een zogeheten ‘vergoeding van immateriële schade’, ook wel bekend als ‘smartengeld’. Althans als het ongeval is ontstaan door schuld van een ander.

In Nederland heeft alleen u als slachtoffer recht op vergoeding van smartengeld. Wanneer bijvoorbeeld uw partner of kind komt te overlijden, dan bestaat er wettelijk gezien geen mogelijkheid voor smartengeld. In die gevallen heeft u dan wel recht op andere vormen van schadevergoeding, overlijdensschade genoemd.

smartengeld

Het woord immaterieel vertelt u eigenlijk al dat het niet gaat om materiële schade gaat maar om “geestelijke schade”. Dit wordt ook wel met de woorden “gederfde levensvreugde” aangeduid.

Let op, want naast het smartengeld heeft u ook altijd recht op vergoeding van uw materiële schade, zoals:

extra kosten en

gederfde inkomsten

 

Is er sprake van letselschade, dan kunt u dus smartengeld of een immateriële letselschadevergoeding eisen omdat u verdriet, pijn of verlies aan levensvreugde ondervindt als gevolg van het letsel dat de andere partij u heeft toegebracht. Deze vergoeding ontvangt u meestal van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker.

Een rechter neemt bij het doen van een uitspraak over de hoogte van uw smartengeld onder meer de volgende punten in overweging:

 • het soort letsel dat u heeft opgelopen en de ernst hiervan
 • wel of geen ziekenhuisopname of opname in revalidatiekliniek en de duur hiervan
 • de duur en zwaarte van de medische behandelingen
 • de uiteindelijke duur van het herstel van uw letsel
 • de pijn die u tijdens uw herstel heeft gehad
 • de pijn die u naar de toekomst toe zult blijven houden
 • de aanwezigheid van blijvende restbeperkingen
 • de aanwezigheid van blijvende, zichtbare gevolgen van het letsel (bijvoorbeeld littekens of niet meer goed kunnen lopen)
 • de invloed van deze blijvende, zichtbare gevolgen op uw werk, relatie, sociale kring en vrijetijdsbesteding
 • de duur en de mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van uw letsel
 • de mate van beperking in de ontwikkeling van uw toekomstige werkzame leven

Alle uitspraken van de Nederlandse rechters over smartengeld worden periodiek gebundeld in de ANWB Smartengeldgids. Deze gids wordt door letselschadespecialisten gebruikt als leidraad bij de bepaling van de hoogte van uw smartengeld. De meest recente versie is de 18e druk 2012.

 

Natuurlijk kunt u zelf uw smartengeld berekenen en proberen te verhalen bij de tegenpartij. Maar waarom zou u dat willen als het Nederlands recht u uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om deskundige hulp in te schakelen?

De materie is namelijk toch wel complex en geen enkel geval is hetzelfde. Daarbij komt dat de aansprakelijke verzekeraar qua deskundigheid in het voordeel is.

Een letselschadespecialist – het woord zegt het al – is van alle “ins en outs” van smartengeld berekenen op de hoogte en kijkt samen met u of ook al uw andere (materiële) schade op juiste wijze wordt vergoed. Want ook op dat punt heeft u een kennisachterstand ten op zichte van uw de aansprakelijke verzekeraar of zelfs uw eigen rechtsbijstandverzekering.

Uw letselschadespecialist zal er voor zorgen dat u een rechtvaardig bedrag aan smartengeld en materiële schade zult ontvangen.

De ondersteuning van een letselschadespecialist is voor u, op grond van de wet, bijna altijd kosteloos. En nog belangrijker: wanneer er sprake is van letselschade, dan heeft u in regel al genoeg aan uzelf en uw herstel en zit u niet te wachten op allerlei juridisch gedoe.

Van der Toorn Personenschade geeft u van tevoren een harde kostengarantie en ons eerste bezoek is sowieso altijd vrijblijvend. Lees HIER waarom onze juridische bijstand voor u bijna altijd GRATIS is en u van te voren van ons een kostengarantie krijgt.