Gratis advies? Bel direct 0318-700643 of 070-2210149
Wij zijn werkzaam in heel Nederland en verlenen u gratis advies

Schadevergoeding vanwege agressieve patiënt?

Bedrijf-agressiepatienten

Letselschade opgelopen door een agressieve patiënt? Dan heeft u recht op een letselschadevergoeding voor uw materiële en immateriële schade. U doet er verstandig aan om in deze strijd met verzekeraars de hulp van ons experts in te schakelen. Voor u is onze rechtshulp kosteloos. Vraag direct een vrijblijvend advies aan of lees verder.

Uw letselschade door een agressieve patiënt

Het komt in de praktijk voor dat iemand letselschade oploopt als gevolg van agressieve patiënten. In de meeste gevallen, zijn dit medewerkers van een zorginstelling. Bij een bedrijfsongeval met letselschade als gevolg, is een werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat:

  • Er sprake van opzet en/of roekeloosheid was van de werknemer.
  • Er aan alle redelijke zorgverplichtingen ten aanzien van veiligheid is voldaan.
  • Er voldoende is gecontroleerd of instructies rondom de veiligheid worden nageleefd.

Voorbeeld letselschade door agressieve bewoner

Een medewerkster loopt door agressief gedrag van een bewoner ernstig letsel op. De groep stond bekend als moeilijk. De medewerkster had dit al verschillende keren tijdens teamvergaderingen aangegeven. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk. Die vindt echter dat aan alle zorgverplichtingen is voldaan en wijst alle aansprakelijkheid af. Er volgt een dagvaarding en de werkgever dient met bewijzen te komen.

Er wordt gesteld door de werkgever dat de organisatie, opleiding en begeleiding op het gebied van conflict- en agressiehantering juist zijn vormgegeven. Daarnaast vindt er tweewekelijks overleg plaats waarbij een orthopedagoog een behandelplan opstelt voor alle bewoners en de werkgever geeft aan dat er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen in 2008, maar dat er geen noodzaak bestond voor nog meer maatregelen, nadat de situatie was gestabiliseerd.

De kantonrechter neemt bij zijn uitspraak mee dat er binnen de groep een verhoogd risico op agressie bestond en dat het management hiervan op de hoogte was uit de eerder genomen extra maatregelen. Uiteindelijk oordeelt de rechter dat niet is vast komen te staan dat:

  • De extra veiligheidsmaatregelen na 2008 niet meer nodig waren.
  • De werkgever voldoende heeft gedaan aan herhalingstrainingen ten aanzien van conflict- en agressiebeheersing.
  • Algemene veiligheidsmaatregelen voldoende waren om het risico op een bedrijfsongeval als deze te beperken.

Kortom, de werkgever heeft niet voldoende aan de wettelijke zorgplicht voldaan en is aansprakelijk voor de letselschade veroorzaakt door een agressieve patiënt. U kunt uw schade dus laten verhalen door een letselschadepartij als de onze. En dat kost u niets!

Direct deskundige hulp inschakelen

Bent u slachtoffer geworden van agressieve patiënt met letselschade tot gevolg? Dan zijn wij ervoor om u te ondersteunen bij het verkrijgen van uw recht. Van der Toorn Personenschade is er in gespecialiseerd om u te ontzorgen in het geval van letselschade. Uw belang staat voor ons op één. Vraag nu kosteloos advies aan of test uw kans op een letselschadevergoeding. Wij zijn er voor u!