Gratis advies? Bel direct 0318-700643 of 070-2210149
Wij zijn werkzaam in heel Nederland en verlenen u gratis advies
mm
22-05

2017

Aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval: medewerker valt door lichtkoepel dak

Aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval: schoonmaker valt door lichtstraat dak en loopt ernstig letsel op.

Een schoonmaker staat in april 2016 op het dak van een loods voor het verrichten van werkzaamheden. Hij staat op een hoogte van 7 meter het dak schoon te maken. Het dak bestaat uit normale platen en lichtdoorlatende golfplaten.

De man had de instructie gekregen om niet op de lichtdoorlatende golfplaten te gaan staan, omdat die niet sterk genoeg zijn. Terwijl de man de lichtstraten schoonspoot, stapte hij per ongeluk toch op één van de lichtdoorlatende golfplaten en viel naar beneden.

Geen veiligheidsmaatregelen werkgever

Er was door of via de werkgever geen beveiliging rondom het dak aangebracht. De werknemers, inclusief de schoonmaker, hadden alleen de mondelinge instructie gekregen om vooral niet op de lichtstraat te gaan staan. Er lagen wel valharnassen en vallijnen in één van de bedrijfsauto’s. Maar omdat de werknemers die nergens aan vast konden maken, werden ze niet gebruikt.

Arbeidsinspectie legt boet op

De arbeidsinspectie heeft een rapport opgemaakt. Daarin staat dat bij het verrichten van arbeid met valgevaar de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. De werkgever moet in zo’n situatie bijvoorbeeld een bordes of werkvloer aanbrengen waarop gelopen kan worden. Of hekwerken, leuningen of andere voorzieningen aanbrengen ter bescherming van de werknemer.

Artikel 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit beschrijft het nemen van maatregelen bij valgevaar zo:   Lid 1: Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht. Of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere voorzieningen.

Lid 2: Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

Lid 3: Kunnen deze voorzieningen niet worden aangebracht dan moeten er vangnetten worden aangebracht of veiligheidsgordels en vanglijnen gebruikt worden of andere hulpmiddelen die minstens dezelfde mate van veiligheid hebben.

Aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval: wanneer?

Vaststaat dat de werknemer de instructie heeft gekregen om niet op de lichtdoorlatende golfplaten te gaan staan. Tevens staat vast dat de man ernstig letsel heeft opgelopen. Het letsel liep hij op tijdens het uitoefen van zijn werk.

Op grond van een speciaal wetsartikel ter bescherming van werknemers (artikel 7:658 BW) is een werkgever dan in beginsel aansprakelijk voor de letselschade van zijn werknemers. Alleen als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft , kan hij onder deze aansprakelijkheid uitkomen. Een werkgever heeft aan zijn zorgplicht voldaan als hij alle maatregelen heeft getroffen die van hem gevergd kunnen worden, inclusief het geven van instructies ter voorkoming van een ongeval.

Zorgplicht werkgever “geen absolute waarborg”

De zorgplicht van de werkgever omvat geen absolute waarborg ter bescherming van een werknemer tegen het gevaar van bedrijfsongevallen. Maar de zorgplicht heeft wel een ruime strekking. Daarom wordt al snel worden aangenomen dat de werkgever daaraan niet heeft voldaan. En daarom ook al heel snel aansprakelijk is voor de letselschade van zijn werknemer.

Oordeel rechter: werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval

De werknemer verrichtte zijn werkzaamheden op een hoogte van 7 meter. Er bestond dus zeker valgevaar.

De werkgever heeft nagelaten veiligheidsmaatregelen te treffen zoals omschreven in artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Er waren geen hekwerken, werkvloeren of vangnetten aangebracht door de werkgever.

Het enkele feit dat de meegenomen valharnassen en vallijnen niet bevestigd konden worden, ontslaat de werkgever niet van zijn verplichting om dan andere veiligheidsmaatregelen te treffen.

De werkgever volgens de rechter niet voldaan aan zijn zorgplicht en de is aansprakelijk voor de letselschadeschade die de werknemer als gevolg van de bedrijfsongeval lijdt.

Aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval: u zoekt kosteloze deskundige hulp?

Veel mensen vinden het lastig om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Dat begrijpen wij als geen ander.  Want vaak moeten uw werkgever en u weer “met elkaar verder”.

Daarom zorgen wij ervoor dat de relatie met uw werkgever niet zal verslechteren, ook niet als u een tijdelijk contract heeft of via een uitzendbureau werkt.

Vraag ons nog vandaag om een voor u geheel en vrijblijvend letselschadeadvies. Met behulp van onze letselschadedeskundigen zult u zo snel mogelijk een maximale schadevergoeding ontvangen. Onze hulp zal voor u altijd volledig kosteloos zijn, want de verzekeraar van uw werkgever zal ook onze kosten moeten vergoeden.

(Lees hier de hele uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2016:7082)

Deel dit :